Istoric


Judetul Ilfov, situat în câmpia Munteniei, a luat numele râului Ilfov care il strabate. „Elhov” însemna, în limba slavă „ariniş”, loc acoperit cu „arini” sugerând vegetaţia bogată ce creştea pe malurile apelor din aceasta zona de deal şi de campie. Judeţul Ilfov înconjoară municipiul Bucureşti, iar în toate structurile administrative mai vechi, Bucuresti-ul era inclus in județul Ilfov.
Urme ale existenței umane descoperite pe raza județului Ilfov, mai ales în zona Căldărușani, Glina și Chiajna datează din paleolitic și neolitic. Trebuie de asemenea menționate vestigiile dacice scoase la lumină în zona Pantelimon, Snagov, Măgurele și Bragadiru. Bogăția descoperirilor arheologice (relicve, inscripții etc.) este dovada locuirii neîntrerupte a zonei de către daco-romani.Încă de la întemeire, la sfârșitul secolului al XIV-lea, sub domnia lui Basarab I, multe așezări și orașe au prins viață până în secolul XVI, cum ar fi Snagov, Chitila, Afumați sau Tâncăbești și care au supraviețuit până în zilele noastre. Numele de Ilfov este pentru prima data menționat într-un act de donație din 1482 al domnitorului Vlad Călugărul către Mănăstirea Snagov.
Potrivit Legii administrative din anul 1875, județul Ilfov cuprindea 6 plăşi cu 63 comune. In 1923, Județul Ilfov includea 185 de comune rurale si 396 de sate.
În perioada 1936-1938, capitala judetului Ilfov era municipiul Bucuresti. Alt oras era Oltenita, iar cele 419 sate erau cuprinse în 10 plăşi.
In 1950, s-a trecut la o noua forma de organizare teritoriala a Romaniei, care pierduse dupa 1940, printr-o conjuctura nefasta istoriei, teritorii importante (Bucovina, Basarabia, Cadrilaterul). Astfel, prin Legea Administrativa, votata in 1950 de Marea Adunare Nationala a R.P.R., impartirile se fac acum, in 18 regiuni, iar județele sunt desființate, Ilfov-ul făcând parte din regiunea Bucuresti.
Prin Legea nr. 2/1968, județele au fost reînființate. Județul Ilfov era cel mai mare din Romania, atât ca suprafata, cât şi ca populatie, cu 125 comune, 3 orase, (Oltenita, Urziceni, Buftea) si municipiul Giurgiu.
La 24 ianuarie 1981, județul Ilfov a fost desființat şi redus la Sectorul Agricol Ilfov, aflat in subordinea municipiului Bucuresti, cu sediul administrativ in comuna Balotești. Inițial, Sectorul Agricol Ilfov a avut 27 comune si orașul Buftea, apoi, din luna septembrie 1981, i s-au alăturat 3 comune din județul Ialomița (Nuci, Gradistea si Petrachioaia) iar mai tarziu (odata cu demararea lucrarilor de amenajare a râului Argesului), au mai trecut la Sectorul Agricol Ilfov 8 comune din judetul Giurgiu: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Dărăşti- Ilfov, 1 Decembrie, Vidra si Berceni.
Revenirea Ilfovului la statut de județ se face în 1996, conform Legii nr. 24 din 12 aprilie 1996pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991.
Corelativ, a existat în toată această perioadă şi Tribunalul Ilfov. Așa cum s-a văzut, Ilfovul includea, pe atunci, şi Bucureşti-ul. Se cunoaște deja că strada pe care azi se află clădirea ce adăpostește Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti – şi-a luat numele de la Tribunalul Ilfov care funcţiona, pe atunci, în acea locaţie.
Tribunalul Ilfov este instanţa care apare menţionată încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza sub denumirea ”judecătoria de ânteia cercetare a judeţului Ilfov” şi care acoperea, ca şi competenţă, întreaga zonă a Bucureştilor, inclusiv întinsa zonă limitrofă.
Potrivit art.1 al Anexei din 1850 – la procedura condicei de comerciu:” Osebimu sub numire de judecătorie de înteia cercetare, judecătoria ce se va aşeda în oraşilu scaunului ocârmuirei a fiă-cărui judeţu, avendu puterea de judece, la înteia cercetare şi cu pornire de apalaţie împotriva hotărârei ei, tote pricinile politicesci, corecţionale şi de comerciu ce se voru întempla în judeţulu acela în care va fi aşedată.”
Prin decretul 132/1952, urmare a reorganizării administrativ teritoriale Tribunalul Ilfov se desfiinţează, fiind înlocuit de tribunalul capitalei şi tribunalele de raion.
Ulterior, în 1968, se reînființează judeţele, inclusiv judeţul Ilfov, astfel că Tribunalul Ilfov îşi reîncepe activitatea, dar pentru foarte scurt timp, până la desfiinţarea judeţului Ilfov şi înlocuirea acestuia cu „Sectorul Agricol Ilfov”. .