Prezentare

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2021/C din 06 octombrie 2011 s-a dispus punerea în funcțiune a Tribunalul Ilfov începând cu 01 noiembrie 2011.Sediul este în oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă nr.24, judeţul Ilfov (etajul 2 şi etajul 3).

Tribunalul este organizat la nivelul județului Ilfov şi are în circumscripția sa Judecătoria Buftea şi Judecătoria Cornetu.

Județul Ilfov este format din 40 unități administrativ-teritoriale: 0 municipii, 8 orașe și 32 de comune.