Contact

TRIBUNALUL ILFOV

Adresa:Oras Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov

Telefon centrală: 021.312.23.43;

Datele de contact ale Tribunalului Ilfov sunt:

-Prim grefier – E-mail: valentina.minca@just.ro, Fax cabinet: 021.312.23.51; telefon: 021.312.23.48

Secția Civilă

-Grefier șef – Tel.: 0372.218.816; E-mail: carmen.dumitrache@just.ro

-Registratură – Tel.: 0372.21.88.58;  021.312.23.43/int. 158,  Fax: 021.312.23.59; E-mail: trif-reg-civ@just.ro
-Arhivă civilă – Tel.: 0372.218.859; 0372.218.871;

-Arhivă insolvență-comercial – Tel.: 0372.218.824; 0372.218.872;

-Cerere acces dosar electronic – Fax: 021.312.23.59; E-mail: trif-reg-civ@just.ro

Secția Penală

-Grefier șef – Tel.: 0372.218.876; E-mail: cecilia.florescu@just.ro

-Registratură/Arhivă – Tel.:0372.21.88.34; Fax: 021/312.23.60;

-Biroul executari penale – Tel: 0372.218.844; Fax: 0372.218.825; E-mail: trif-reg-pen@just.ro
-Cerere acces dosar electronic – Fax: 021.312.23.60; E-mail: trif-reg-pen@just.ro

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Coordonator şi purtător de cuvânt: Judecător DINCĂ ANDREI RADU​

Locţiitor : Judecător COSMIN RADU MITROI

– telefon Biroul de Informare si relaţii Publice 021.312.23.43/tasta 3
– telefon purtător de cuvânt – 0733.77.67.43
– E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro

Această adresă de e-mail se foloseşte în exclusivitate pentru transmiterea cererilor formulate in baza Legii 544/2001,
cererile formulate cu privire la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Ilfov se transmit la datele de contact de mai jos.

DATE DE CONTACT COMUNICARE DOCUMENTE LA DOSAR:

Documentele se vor transmite pe următoarele adrese de e-mail:

-Secţia civilă       – trif-reg-civ@just.ro/ fax: 021.312.23.59

-Secţia penală    – trif-reg-pen@just.ro/ fax: 021.312.23.60