COMUNICAT – 20.06.2023

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Ilfov, în prezenţa a 22 judecători, a decis prin Hotărârea nr. 3/2023:

 

  • în unanimitate, că proiectul de lege privind modificarea dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători şi amendamentele propuse sunt de natură a încălca independența şi a afecta statutul constituțional al judecătorilor;
  • în unanimitate, începând cu data de 21 iunie 2023, pe perioadă nedeterminată, adoptarea unei forme de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent;
  • cu majoritate de voturi a hotărât, începând cu data de 21 iunie 2023, pe o perioadă nedeterminată, amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, cu excepția cauzelor cu caracter urgent;
  • următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluționate începând cu data de 21 iunie 2023:

▪ în materie penală:

– dosarele cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unei măsuri preventive;

– cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

– cererile formulate în materia executării pedepselor în fond şi contestaţie (inclusiv liberări condiţionate);

– luarea/menţinerea/revocarea şi incetarea măsurilor preventive;

– măsurile asigurătorii

în materiile non-penale:

– suspendarea provizorie a executării hotărârii;

– plasamentul în regim de urgenţă;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– ordonanța președințiala cu minori;

– ordinul de protecţie;

– deschiderea procedurii la cererea debitorului;

– suspendarea grevei;

– conflicte de competenţă, incidente procedurale, cereri de îndreptare şi lămurire dispozitiv în cauzele anterior menţionate;

 

 

 

JUDECĂTOR DINCĂ ANDREI RADU

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL TRIBUNALULUI ILFOV