Comunicat măsuri normare muncă

 COMUNICAT

 

În aplicarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr. 2040/13 iulie 2023 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la Tribunalul Ilfov au fost adoptate următoarele măsuri:

         În materiile non-penale:

▪ menținerea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 4/2023 cu privire la momentul începerii procedurii prealabile: –  60 de zile în cauzele cu stadiul procesual fond şi, respectiv, 90 de zile în cauzele cu stadiul procesual apel;

▪ pentru cauzele cu stadiul procesual fond, în materiile civil şi contencios administrativ şi fiscal, un număr maxim recomandat de 20 de dosare, cu excepţia cauzelor urgente, a cauzelor repetitive, a incidentelor procedurale şi a şedinţelor ce se desfăşoară în cameră de consiliu, dar nu mai mult de 60 de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unui luni;

▪ pentru cauzele cu stadiul procesual fond, în materiile litigii de muncă/asigurări sociale şi în materia insolvenţei, un număr maxim recomandat de 40 de dosare, cu excepţia cauzelor urgente, a cauzelor repetitive, a incidentelor procedurale şi a şedinţelor ce se desfăşoară în cameră de consiliu, dar nu mai mult de 60 de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unui luni;

▪ pentru dosarele cu stadiul procesual apel un număr maxim recomandat de 20 de dosare, cu excepția cauzelor urgente, a cauzelor repetitive, a incidentelor procedurale şi a ședințelor ce se desfășoară în cameră de consiliu, dar nu mai mult de 60 de dosare/complet/total ședințe de judecată programate în decursul unui luni;

▪ pentru cauzele cu stadiul procesual recurs, nu se stabilesc măsuri de normare a muncii;

▪ termenele de judecată deja acordate nu vor fi preschimbate;

▪ în desfășurarea ședințelor de judecată fixate se va urmări deopotrivă asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoană, dar și imperativul soluționării cauzelor într-un termen rezonabil;

▪ fiecare judecător este responsabil de modul în care își gestionează ședința de judecată, toate măsurile referitoare la o cauză revenind completului învestit cu soluționarea acțiunii deduse judecății.

În materie penală:

în cauzele cu stadiul procesual fond: se recomandă un număr de 20 de dosare pe complet/total ședințe de judecată programate în decursul unei luni din care maxim 5 dosare in care instanța este sesizată cu rechizitoriu, fără a fi avute in vedere cauzele în care inculpații au fost trimiși in judecată sub imperiul vreunei măsuri preventive. In nicio situație nu se va depăși un număr de 10 dosare în care instanța a fost sesizată prin rechizitoriu indiferent dacă inculpații se află sau nu sub imperiul măsurilor preventive.

Nu vor fi luate în considerare la stabilirea numărului maxim de dosare pe ședință dosarele asociate constituite în cursul camerei preliminare/judecății, respectiv verificare măsuri preventive, verificare măsuri asigurătorii şi nici cauzele de competența judecătorului de drepturi şi libertăți şi a judecătorului delegat cu executarea sentinţelor penale.

▪ în cauzele cu stadiul procesual contestație: se recomandă un număr de 20 de dosare pe complet/ total ședințe de judecată programate în decursul unei luni. Nu vor fi luate în considerare la stabilirea numărului maxim de dosare pe ședință,  cauzele în care contestatorii se află sub imperiul unei măsuri privative de libertate.

În desfășurarea ședințelor de judecată fixate se va urmări deopotrivă asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate, raport la fiecare persoană, dar şi necesitatea soluționării cauzelor într-un termen rezonabil.

Totodată, fiecare judecător este responsabil de modul în care işi gestionează şedinţa de judecată, toate măsurile privind o cauză revin completului învestit cu soluționarea acțiunii deduse judecății, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

 

Măsurile se aplică, începând cu data de 20 septembrie 2023, pentru dosarele care urmează să primească termen de judecată;

Comunicat 04.09.2023

 

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

COMUNICAT

– 04 septembrie  2023 –

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 4 septembrie 2023, în prezenţa a 18 judecători, a decis prin Hotărârea nr. 4/2023:

 

În unanimitate, suspendarea, începând cu 05 septembrie 2023, a formei de protest adoptată în Adunarea Generală a Magistraţilor din 20 iunie 2023.

Magistrații Tribunalului Ilfov îşi rezervă dreptul de a se întruni într-o nouă Adunare Generală pentru a  evalua măsurile ce se impun în funcţie de evoluţia procesului legislativ cu privire la pensiile de serviciu şi orice altă modificare legislativă de natură a afecta statutul magistratului.

 

 

JUDECĂTOR DINCĂ ANDREI RADU

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL TRIBUNALULUI ILFOV

 

 

COMUNICAT – 20.06.2023

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Ilfov, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Ilfov, în prezenţa a 22 judecători, a decis prin Hotărârea nr. 3/2023:

 

  • în unanimitate, că proiectul de lege privind modificarea dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători şi amendamentele propuse sunt de natură a încălca independența şi a afecta statutul constituțional al judecătorilor;
  • în unanimitate, începând cu data de 21 iunie 2023, pe perioadă nedeterminată, adoptarea unei forme de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent;
  • cu majoritate de voturi a hotărât, începând cu data de 21 iunie 2023, pe o perioadă nedeterminată, amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, cu excepția cauzelor cu caracter urgent;
  • următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluționate începând cu data de 21 iunie 2023:

▪ în materie penală:

– dosarele cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unei măsuri preventive;

– cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

– cererile formulate în materia executării pedepselor în fond şi contestaţie (inclusiv liberări condiţionate);

– luarea/menţinerea/revocarea şi incetarea măsurilor preventive;

– măsurile asigurătorii

în materiile non-penale:

– suspendarea provizorie a executării hotărârii;

– plasamentul în regim de urgenţă;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– ordonanța președințiala cu minori;

– ordinul de protecţie;

– deschiderea procedurii la cererea debitorului;

– suspendarea grevei;

– conflicte de competenţă, incidente procedurale, cereri de îndreptare şi lămurire dispozitiv în cauzele anterior menţionate;

 

 

 

JUDECĂTOR DINCĂ ANDREI RADU

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL TRIBUNALULUI ILFOV