Comunicat măsuri normare muncă

 COMUNICAT

 

În aplicarea măsurilor stabilite prin Hotărârea nr. 2040/13 iulie 2023 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la Tribunalul Ilfov au fost adoptate următoarele măsuri:

         În materiile non-penale:

▪ menținerea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 4/2023 cu privire la momentul începerii procedurii prealabile: –  60 de zile în cauzele cu stadiul procesual fond şi, respectiv, 90 de zile în cauzele cu stadiul procesual apel;

▪ pentru cauzele cu stadiul procesual fond, în materiile civil şi contencios administrativ şi fiscal, un număr maxim recomandat de 20 de dosare, cu excepţia cauzelor urgente, a cauzelor repetitive, a incidentelor procedurale şi a şedinţelor ce se desfăşoară în cameră de consiliu, dar nu mai mult de 60 de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unui luni;

▪ pentru cauzele cu stadiul procesual fond, în materiile litigii de muncă/asigurări sociale şi în materia insolvenţei, un număr maxim recomandat de 40 de dosare, cu excepţia cauzelor urgente, a cauzelor repetitive, a incidentelor procedurale şi a şedinţelor ce se desfăşoară în cameră de consiliu, dar nu mai mult de 60 de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unui luni;

▪ pentru dosarele cu stadiul procesual apel un număr maxim recomandat de 20 de dosare, cu excepția cauzelor urgente, a cauzelor repetitive, a incidentelor procedurale şi a ședințelor ce se desfășoară în cameră de consiliu, dar nu mai mult de 60 de dosare/complet/total ședințe de judecată programate în decursul unui luni;

▪ pentru cauzele cu stadiul procesual recurs, nu se stabilesc măsuri de normare a muncii;

▪ termenele de judecată deja acordate nu vor fi preschimbate;

▪ în desfășurarea ședințelor de judecată fixate se va urmări deopotrivă asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoană, dar și imperativul soluționării cauzelor într-un termen rezonabil;

▪ fiecare judecător este responsabil de modul în care își gestionează ședința de judecată, toate măsurile referitoare la o cauză revenind completului învestit cu soluționarea acțiunii deduse judecății.

În materie penală:

în cauzele cu stadiul procesual fond: se recomandă un număr de 20 de dosare pe complet/total ședințe de judecată programate în decursul unei luni din care maxim 5 dosare in care instanța este sesizată cu rechizitoriu, fără a fi avute in vedere cauzele în care inculpații au fost trimiși in judecată sub imperiul vreunei măsuri preventive. In nicio situație nu se va depăși un număr de 10 dosare în care instanța a fost sesizată prin rechizitoriu indiferent dacă inculpații se află sau nu sub imperiul măsurilor preventive.

Nu vor fi luate în considerare la stabilirea numărului maxim de dosare pe ședință dosarele asociate constituite în cursul camerei preliminare/judecății, respectiv verificare măsuri preventive, verificare măsuri asigurătorii şi nici cauzele de competența judecătorului de drepturi şi libertăți şi a judecătorului delegat cu executarea sentinţelor penale.

▪ în cauzele cu stadiul procesual contestație: se recomandă un număr de 20 de dosare pe complet/ total ședințe de judecată programate în decursul unei luni. Nu vor fi luate în considerare la stabilirea numărului maxim de dosare pe ședință,  cauzele în care contestatorii se află sub imperiul unei măsuri privative de libertate.

În desfășurarea ședințelor de judecată fixate se va urmări deopotrivă asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate, raport la fiecare persoană, dar şi necesitatea soluționării cauzelor într-un termen rezonabil.

Totodată, fiecare judecător este responsabil de modul în care işi gestionează şedinţa de judecată, toate măsurile privind o cauză revin completului învestit cu soluționarea acțiunii deduse judecății, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

 

Măsurile se aplică, începând cu data de 20 septembrie 2023, pentru dosarele care urmează să primească termen de judecată;